Menu Close

M.Šimelionio citata

„Dėstydamas vyr. klasėse literatūrą, niekuo nesiskyriau nuo kitų šio dalyko mokytojų, išskyrus gal tik tai, kad, eidamas tautosakos kursą 9 klasėse bei poetus Vaičaitį, L. Girą, Maironį, Vienožinskį, S. Nėrį, Just. Marcinkevičių ir kt., pamokydavau mokinius dainuoti mūsų liaudies dainas, minėtų poetų harmonizuotus kūrinius. Tai, mano manymu, ugdo jaunimo tarpe estetinius jausmus, padeda giliau pajusti mūsų dainų estetinę vertę“.

„Išvengti antramečiavimo iš gimtosios lietuvių kalbos ir pasiekti, kad visi mokiniai būtų raštingi plačiąja to prasme, yra pilietinė lietuvių kalbos mokytojo pareiga.“

„Sistemingai kelti atsiliekančių moksleivių raštingumo lygį galima tik gerai išnagrinėjus atsilikimo priežastį ir atsižvelgus į individualias jų savybes, jų pažiūrą įdarbą, sugebėjimus, žinių ir įgūdžių trūkumus“.

Motiejus Šimelionis
Skip to content