Menu Close

Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vertinti ir spręsti problemas, rūpintis vaiko gerove, skatinti asmenybės raišką, pozityvią socializaciją, ginti vaiko teises.

Socialinio pedagogo veikla mokykloje:

  • darbas su mokiniais (mokyklos nelankančiais, vėluojančiais, turinčiais elgesio problemų, konfliktinių situacijų analizė ir sprendimas, mokinių stebėjimas pamokų metu);
  • prevencinis darbas, mokinių socialinių įgūdžių ugdymas;
  • pagalba tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdant savo vaiką, nuolatinis bendradarbiavimas sprendžiant iškilusias problemas;
  • bendradarbiavimas su mokytojais, klasių vadovais sprendžiant iškilusias problemas, siekiant visapusiškos vaiko socializacijos;
  • komandinis darbas (Vaiko gerovės komisijoje);
  • šviečiamoji veikla;
  • atstovavimas vaiko teisėms teisėsaugos institucijose, kai to padaryti negali tėvai ar teisėti vaiko atstovai.

Mokiniai į socialinę pedagogę gali kreiptis, jeigu:

  • turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
  • turi elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
  • patiria patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą.

Socialinės pedagogės Natalja Jestrebova, Daiva Prakapaitė 

 

Pirmadienis      8.00-15.30       11.00-11.30
Antradienis       8.00-15.30       11.00-11.30
Trečiadienis      8.00-15.30       11.00-11.30
Ketvirtadienis   8.00-16.00       11.00-11.30
Penktadienis     8.00-15.00       11.00-11.30

Telefonas: +370 60786999
El. paštas: natalija.jastrebova@simelioniogimnazija.lt

Skip to content