Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Gimnazijos bendruomenės etikos komisijos paskirtis nubrėžti tolerancijos ribas gimnazijos narių tarpusavio santykiuose, išlaikyti akademines etikos požiūriu teisingą elgesį.

Etikos komisijos pirmininkėArina Janavičienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė 
Nariai:

Vita Sadauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja metodininkė

 Birutė Kralikauskienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
 Irina Mikuta, specialistė personalui
 

Agnė Požarnenkova, priešmokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja

Dokumentai

Dokumento pavadinimasPatvirtinimo data
1.Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas2018-12-14
Metodinės tarybos pirmininkėRamutė Kontorovičienė, fizinio ugdymo mokytoja ekspertė
SekretorėBirutė Kralikauskienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
Nariai:

Vida Lesauskienė, gimnazijos direktorė, matematikos mokytoja metodininkė

Giedrė Jurevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių  kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Lina Vasiliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Vita Sadauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Viktorija Česonienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Violeta Igorienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Nijolė Karcevienė, matematikos vyresnioji mokytoja

Julita Sabolevskytė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Lilija Sabolevskienė, biologijos mokytoja metodininkė

Jovita Urmulevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Hemrieta Stachovskienė, technologijų mokytoja metodininkė

Regina Bučinskienė, istorijos mokytoja metodininkė

Agnė Požarnenkova, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja mokytoja

Natalja Jastrebova, vyresnioji socialinė pedagogė, gimnazijos švietimo pagalbos metodinės grupės pirmininkė

Dokumentai

Dokumento pavadinimasPatvirtinimo data
1.

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl metodinės tarybos tvirtinimo 2022-2023 m.m.

2023-01-04
2.Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos metodinės tarybos nuostatai2016-09-01

3.

Ilgalaikių planų rengimo tvarkos aprašas

2020-05-21

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos tikslai yra:
– skatinti mokytoją ir pagalbos mokiniui specialistą tobulinti savo kompetenciją;
– sudaryti sąlygas mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui siekti karjeros ir įgyti jo kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją, skatinti jį materialiai;
– didinti mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

PirmininkėVida Lesauskienė, gimnazijos direktorė
SekretorėRamutė Kontorovičienė, fizinio ugdymo mokytoja ekspertė, metodinės tarybos pirmininkė
Nariai:Giedrė Jurevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
 Vilma Zadyrkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
 Rimantas Prušinskas, gimnazijos tarybos pirmininkas, tėvų atstovas
 Alina Kvietkauskienė, gimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja, tėvų atstovė
 Natalija Šidlauskienė, Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo atstovė

Dokumentai

Dokumento pavadinimasPatvirtinimo data
1.Mokytojų  ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas2014-06-30
2.

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2024 – 2026 metų atestacijos programa

2024-01-25
P1E-37

   
   

 

Skip to content