Menu Close

Darbuotojai

 ADMINISTRACIJA
Direktorė Vida Lesauskienė matematikos mokytoja metodininkė, II vadybinė kategorija
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Jurevičienė, lietuvių  k. mokytoja metodininkė, II vadybinė kategorija
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Vasiliauskienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vita Sadauskienė , anglų k. mokytoja metodininkė
Direktoriaus pavaduotojas bendriems, ūkio ir administracijos reikalams Darius Mechovskis
  

MOKYTOJAI
Aliukonytė Eugenija, muzikos vyresnioji mokytoja
Aziulevičienė Miroslava, IT mokytoja metodininkė
Bakšienė Violeta, geografijos mokytoja metodininkė
Balakauskienė Aurelija, technologijų mokytoja metodininkė
Baltrūnienė Jūratė, istorijos vyresnioji mokytoja
Bėčiūtė Kotryna, istorijos mokytoja
Bučinskienė Regina, istorijos mokytoja metodininkė
Borovikė Neringa, biologijos vyresnioji mokytoja
Čekatauskaitė Jurgita, matematikos vyresnioji mokytoja
Česonienė Viktorija, anglų k. vyresnioji mokytoja 
Denaitienė Valentina, fizikos mokytoja metodininkė
Igorienė Violeta, lietuvių k mokytoja metodininkė
Jakimčikė Irmantė, anglų k. vyresnioji mokytoja
Janavičienė Arina, rusų k. mokytoja metodininkė
Jankauskienė Kristina, tikybos vyresnioji mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
Jurgelienė Žana, anglų k. mokytoja
Karalius Stanislovas, neformalaus švietimo vyresnysis mokytojas
Karcevienė Nijolė, matematikos vyresnioji mokytoja
Karlonienė Almutė, fizikos vyresnioji mokytoja
Kerdokienė Jelena, kūno kultūros mokytoja  
dr. Kietavičienė Oksana, technologijų mokytoja ekspertė
Klimaikienė Vilima, šokių vyresnioji mokytoja

Kontorovičienė Ramutė, kūno kultūros mokytoja ekspertė
Kralikauskienė Birutė, vokiečių k. mokytoja metodininkė, žmogaus saugos mokytoja metodininkė
Kveragienė Alina, muzikos vyresnioji mokytoja, mokytojo padėjėja, meninio ugdymo mokytoja
Leckienė Ala, matematikos mokytoja metodininkė
Lukšienė Laima, bibliotekos vedėja, neformalaus ugdymo mokytoja
Malachova Irena, bibliotekininkė, mokytojo padėjėja 
Markauskienė Augenija, lietuvių k. mokytoja metodininkė
Michalevič Tatjana, matematikos vyresnioji mokytoja
Miliauskienė Vitalija, lietuvių k. mokytoja metodininkė
Mumgaudienė Vida, anglų k. mokytoja metodininkė
Peciukonienė Jolanta, rusų k. mokytoja metodininkė
Prakapaitė Daiva, etikos mokytoja metodininkė, socialinė pedagogė
Radimonienė Asta, dailės mokytoja metodininkė
Rysgaard Natalja, prancūzų k. mokytoja
Sabolevskienė Lilija, biologijos mokytoja metodininkė
Sabolevskytė Julita, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Sosnovskytė Austėja, lietuvių k. mokytoja
Stachovskienė Henrieta, technologijų mokytoja metodininkė, meninio ugdymo mokytoja
Stadalnykienė Nijolė, chemijos vyresnioji mokytoja
Sroda Diana, prancūzų k. mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
Šatevičienė Anna, ekonomikos mokytoja
Širvytė Jovita, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, matematikos vyresnioji mokytoja
Šokaitis Marius, kūno kultūros mokytojas
Tolkūnas Jurijus, kūno kultūros mokytojas metodininkas
Urmulevičienė Jovita, lietuvių k. mokytoja metodininkė
Vaškevičienė Rasuolė Tatjana, tikybos vyresnioji mokytoja
Vyšniauskienė Audronė, geografijos vyresnioji mokytoja
Zadyrkienė Vilma, lietuvių k. mokytoja metodininkė
 
ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI
Baltrušaitytė Vilma, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, neformalaus ugdymo mokytoja
Jastrebova Natalja, vyresnioji socialinė pedagogė
Ivanauskas Audrius, psichologas, psichologijos mokytojas
Vyližinska Birutė, mokytojo padėjėja, neformaliojo ugdymo mokytoja

 
IKIMOKYKLINO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI

Bernotienė Miglė, mokytojos padėjėja
Dapkevičienė Edita, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Janulevičienė Genė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Karpič Violeta, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Mokšeckienė Lina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nedzveckaitė Orinta, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Požarnekova Agnė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
Rakulevičiūtė Dalė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
Remeikienė Samanta, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Simanavičienė Barbora, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Stanišauskienė Lionė, mokytojo padėjėja
Šatevičienė Svetlana, ikimokyklinio ugdymo mokytojo
Valiukaitė Jurgita, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 

TECHNINIS PERSONALAS
Barcienė Alina, virėjo padėjėja
Burbulis Česlovas, darbininkas, mokytojo padėjėjas
Čižienė Vladislava, valytoja
Dubovikas Tomaš, kompiuterinių sistemų specialistas
Griškaliauskienė Marytė, virėja
Janovič Teresa, budėtoja, valytoja
Januševičius Česlovas, kiemsargis
Janušauskienė Genė, valytoja
Eikšto Jan, vairuotojas
Karnilienė Irena, valgyklos vedėja, virėja
Kašinskas Juozas, darbininkas
Kropa Viktor, darbininkas
Kovalevskaja Alina, valytoja
Lynikas Kęstutis, darbininkas
Mikuta Irina, specialistė personalui, archyvarė

Pokrovskaja Daiva, valytoja
Remeikienė Rimutė, valytoja

Sabonienė Renata, vyriausioji finansininkė
Survilė Vida, raštinės vedėja, apskaitininkė
Šližienė Svetlana, budėtoja, mokytojo padėjėja
Šližienė Zinaida, budėtoja, valytoja
Voronovičienė Aldona, valytoja
Zablockaja Liudmila, virėja

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą