Menu Close

Darbuotojai

Agintienė Dalia, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Aliukonytė Eugenija, muzikos vyresnioji mokytoja
Aziulevičienė Miroslava, IT mokytoja metodininkė
Bakšienė Violeta, geografijos mokytoja metodininkė
Balakauskienė Aurelija, technologijų mokytoja metodininkė
Baltrūnienė Jūratė, istorijos vyresnioji mokytoja
Bėčiūtė Kotryna, istorijos mokytoja
Bučinskienė Regina, istorijos mokytoja metodininkė
Borovikė Neringa, biologijos vyresnioji mokytoja
Čekatauskaitė Jurgita, matematikos vyresnioji mokytoja
Česonienė Viktorija, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Denaitienė Valentina, fizikos mokytoja metodininkė
Griščenko Irina, rusų kalbos mokytoja
Igorienė Violeta, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Jakimčikė Irmantė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Janavičienė Arina, rusų kalbos mokytoja metodininkė
Karalius Stanislovas, neformalaus švietimo vyresnysis mokytojas
Karcevienė Nijolė, matematikos vyresnioji mokytoja
Kerdokienė Jelena, kūno kultūros mokytoja
Klimaikienė Vilima, šokių vyresnioji mokytoja
Kontorovičienė Ramutė, kūno kultūros mokytoja ekspertė
Kralikauskienė Birutė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, žmogaus saugos mokytoja metodininkė
Kveragienė Alina, muzikos vyresnioji mokytoja
Leckienė Ala, matematikos mokytoja metodininkė
Michalevič Tatjana, matematikos vyresnioji mokytoja
Miliauskienė Vitalija, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Mumgaudienė Vida, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Pastolis Mantas, fizikos mokytojas
Pivoraitė Ramunė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
Prakapaitė Daiva, etikos mokytoja metodininkė
Radimonienė Asta, dailės mokytoja metodininkė
Rysgaard Natalja, prancūzų kalbos mokytoja
Sabolevskienė Lilija, biologijos mokytoja metodininkė
Sabolevskytė Julita, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Sosnovskytė Austėja, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Stachovskienė Henrieta, technologijų mokytoja metodininkė
Stadalnykienė Nijolė, chemijos vyresnioji mokytoja
Stankaitienė Laura, technologijų vyresnioji mokytoja
Širvytė Jovita, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, matematikos vyresnioji mokytoja
Šokaitis Marius, kūno kultūros mokytojas
Tupikovskytė Milda, psichologijos mokytoja
Urmulevičienė Jovita, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Vaškevičienė Rasuolė Tatjana, tikybos vyresnioji mokytoja
Vyšniauskienė Audronė, geografijos vyresnioji mokytoja
Zadyrkienė Vilma, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Balašovienė Ramunė, mokytojo padėjėja
Baltrušaitytė Vilma, specialioji pedagogė, neformalaus ugdymo mokytoja
Jastrebova Natalja, vyresnioji socialinė pedagogė
Kveragienė Alina, mokytojo padėjėja
Lukšienė Laima, bibliotekos vedėja, neformalaus ugdymo mokytoja
Malachova Irena, bibliotekininkė, mokytojo padėjėja
Prakapaitė Daiva, socialinė pedagogė
Sabinienė Natalija, mokytojo padėjėja
Šližienė Svetlana, mokytojo padėjėja
Tupikovskytė Milda, psichologo asistentė
Vyližinska Birutė, mokytojo padėjėja

Bernotienė Miglė, mokytojo padėjėja
Dapkevičienė Edita, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Ivaškė Anželika, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Karpič Violeta, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Lakštauskienė Daiva, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Mokšeckienė Lina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nedzveckaitė Orinta, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Požarnekova Agnė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Rakulevičiūtė Dalė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Remeikienė Samanta, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Simanavičienė Barbora, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Stanišauskienė Lionė, mokytojo padėjėja
Šatevičienė Svetlana, ikimokyklinio ugdymo mokytojo
Valiukaitė Jurgita, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Burbulis Česlovas, darbininkas
Čižienė Vladislava, valytoja
Dubovikas Tomaš, kompiuterinių sistemų specialistas
Griškaliauskienė Marytė, virėja
Janovič Teresa, budėtoja
Januševičius Česlovas, kiemsargis
Janušauskienė Genė, valytoja
Jasinskaitė Monika, laborantė
Eikšto Jan, vairuotojas
Karnilienė Irena, valgyklos vedėja
Kropa Viktor, darbininkas
Kovalevskaja Alina, valytoja
Lynikas Kęstutis, darbininkas
Mikuta Irina, specialistė personalui
Pokrovskaja Daiva, valytoja
Remeikienė Rimutė, valytoja
Sabonienė Renata, vyriausioji finansininkė
Survilė Vida, raštinės vedėja
Šližienė Zinaida, budėtoja
Voronovičienė Aldona, valytoja
Zablockaja Liudmila, virėja

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą