Menu Close

Neformalusis švietimas

2020/2021 m. m.

  • Neformaliajam švietimui skiriamos neformaliojo švietimo valandos, nurodytos bendruosiuose ugdymo planuose. Neformaliojo švietimo programos teikiamos ir aprobuojamos gimnazijos metodinėse grupėse pagal mokinių poreikius, mokytojų pasirengimą bei turimą materialinę bazę.
  • Neformaliojo švietimo užsiėmimų pasiskirstymas pagal veiklos pobūdį:

neformalusmeniniai  –  27 %,

kalbiniai  – 11 %,

sportiniai –  17 %,

asmenybės pažinimo – 11 %,

gamtos mokslų – 11 %,

dorinio ugdymo – 6%,

technologijų – 11 %,

IT -6 %.

  • Neformaliojo švietimo grupės sudaromos iš tos pačios klasės, paralelių, gretimų to paties ugdymo koncentro klasių mokinių. Pageidautinas minimalus grupės mokinių skaičius – 9.
  • Vykdoma 18 neformaliojo švietimo programų.
  • Rugsėjo mėnesį neformaliojo švietimo užsiėmimus vedantys mokytojai organizuoja neformaliojo švietimo programų pristatymus. Mokiniai gali susipažinti su gimnazijoje vykdomomis neformaliojo švietimo programomis bei veikla ir pasirinkti sau priimtiną užsiėmimą ar užsiėmimus.
  • Neformaliojo švietimo užsiėmimų laikas įrašomas į neformaliojo švietimo tvarkaraštį, apskaita tvarkoma bei pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne bei ataskaitose trimestrų bei metų pabaigoje.

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą