Menu Close

Neformalusis švietimas

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos neformalusis švietimas

2020/2021 m. m.

  • Neformaliajam švietimui skiriamos neformaliojo švietimo valandos, nurodytos bendruosiuose ugdymo planuose. Neformaliojo švietimo programos teikiamos ir aprobuojamos gimnazijos metodinėse grupėse pagal mokinių poreikius, mokytojų pasirengimą bei turimą materialinę bazę.
  • Neformaliojo švietimo užsiėmimų pasiskirstymas pagal veiklos pobūdį:

meniniai  –  27 %,

kalbiniai  – 11 %,

sportiniai –  17 %,

asmenybės pažinimo – 11 %,

gamtos mokslų – 11 %,

dorinio ugdymo – 6%,

technologijų – 11 %,

IT -6 %.

  • Neformaliojo švietimo grupės sudaromos iš tos pačios klasės, paralelių, gretimų to paties ugdymo koncentro klasių mokinių. Pageidautinas minimalus grupės mokinių skaičius – 9.
  • Vykdoma 18 neformaliojo švietimo programų.
  • Rugsėjo mėnesį neformaliojo švietimo užsiėmimus vedantys mokytojai organizuoja neformaliojo švietimo programų pristatymus. Mokiniai gali susipažinti su gimnazijoje vykdomomis neformaliojo švietimo programomis bei veikla ir pasirinkti sau priimtiną užsiėmimą ar užsiėmimus.
  • Neformaliojo švietimo užsiėmimų laikas įrašomas į neformaliojo švietimo tvarkaraštį, apskaita tvarkoma bei pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne bei ataskaitose trimestrų bei metų pabaigoje.

neformalus

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos neformaliojo švietimo tvarkaraštis

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą