Menu Close

Logopedas

„Kalba yra didis tautos statybos paminklas.“ (Jonas Jablonskis)

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Tikslas: šalinti mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus numatant pagalbos teikimo vaikui, mokiniui būdus, metodus bei formas.

Logopedo funkcijos:

 1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 2. Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
 3. Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, kalbos ir kalbėjimo korekcijos kryptis.
 4. Veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas, kurių metu šalina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 5. Šviečia ir konsultuoja mokyklos bendruomenę (mokytojus, tėvus) aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Logopedinių pratybų metu:

 1. Atliekama artikuliacinio aparato mankšta.
 2. Lavinama foneminė klausa.
 3. Mokoma taisyklingos garso artikuliacijos.
 4. Mokoma taisyklingo garsų tarimo bei diferencijavimo.
 5. Mokoma žodžių garsinės analizės ir sintezės.
 6. Tobulinama kalbos gramatinė sandara.
 7. Tikslinami smulkiosios motorikos judesiai.
 8. Turtinamas žodynas.
 9. Ugdoma rišlioji kalba.
 10. Ugdomi mokinių skaitymo, rašymo įgūdžiai.

Logopedė Emilija Butkė

Pirmadienis      8.00-10.50       
Antradienis       8.00-10.50       
Trečiadienis      8.00-13.00       
Ketvirtadienis   8.00-16.00       12.00-12.30 (pietūs)      14.30-16.00 (konsultacijos)
Penktadienis     8.00-12.00       

Logopedė Emilija Butkė
emilija.butke@simelioniogimnazija.lt
I a. 126 k.

Skip to content