Menu Close

Ugdymas

Eil. Nr. Mokytojas  Dalykas Kabinetas Savaitės diena Pamoka
1 N.Karcevienė Matematika 321 Pirmadienis 7 pamoka
2 J.Čekatauskaitė Matematika 228 Ketvirtadienis 7 pamoka
3 M.Aziulevičienė Matematika 209 Ketvirtadienis 8 pamoka
4 J.Širvytė Matematika 216 Antradienis 8 pamoka
5 A. Leckienė Matematika 307 Antradienis 6 pamoka
6 T.Michalevič Matematika 226 Ketvirtadienis 7 pamoka
7 V.Lesauskienė Matematika 306 Trečiadienis 6 pamoka
8 D.Agintienė Lietuvių kalba 310 Ketvirtadienis 7 pamoka
9 R.Pivoraitė Lietuvių kalba 208 Antradienis 7 pamoka
10 G.Jurevičienė Lietuvių kalba 208 Antradienis 6 pamoka
11 J.Urmulevičienė Lietuvių kalba 309 Antradienis 7 pamoka
12 A.Sosnovskytė Lietuvių kalba 306 Antradienis 8 pamoka
13 V.Miliauskienė Lietuvių kalba 310 Antradienis 7 pamoka
14 N.Stadalnykienė Chemija 313 Pirmadienis 8 pamoka
15 N.Borovikė Biologija 217 Pirmadienis 8 pamoka
16 V.Denaitienė Fizika 220 Pirmadienis 7 pamoka
17 V.Denaitienė Fizika 220 Trečiadienis 7 pamoka
18 V.Mumgaudienė Anglų kalba 308 Ketvirtadienis 7 pamoka
19 V.Česonienė Anglų kalba 216 Pirmadienis 8 pamoka
20 J.Sabolevskytė Anglų kalba 212 Antradienis 7 pamoka
21 I.Jakimčikė Anglų kalba 217 Ketvirtadienis 7 pamoka

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.

KlasėUgdymo proceso pabaigaUgdymo proceso trukmė savaitėmis
III klasė06-0736
IV klasė05-2633

Skiriamos atostogos:

Rudens atostogos2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.
Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas skirstomas į trimestrus:

Pirmas trimestras: 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. gruodžio 3 d.
Antras trimestras: 2021 m. gruodžio 4 d.. – 2022 m. kovo 18 d.
Trečias trimestras: III klasių mokiniams: 2022 m. kovo 19 d.–2022 m. birželio 7 d.
IV klasių mokiniams: 2022 m. kovo 19 d. – 2022 m. gegužės 26 d.

Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per dvejus:

Ugdymo sritys, dalykai2021/2022 ir 2022/2023M.M.
IIIA;IVA
2021/2022 ir 2022/2023M.M.
IIIB;IVB
2021/2022 M.M.
IVA
2021/2022 M.M.
IVB
Dorinis ugdymas    
Tikyba    
Etika70703333
Kalbos    
Lietuvių kalba ir literatūra350/280350/280165/132165/132
Užsienio kalba (anglų)210/210210/21099/9999/99
Užsienio kalba (rusų)210/210210/21099/9999/99
Socialinis ugdymas    
Istorija210/140210/14099/6699/66
Geografija210/140210/14099/6699/66
Integruotas istorijos ir geografijos kursas    
Matematika315/210315/210165/99165/99
Informacinės technologijos140/70140/7066/3366/33
Gamtamokslinis ugdymas    
Biologija210/140210/14099/6699/66
Fizika245245132/66132/66
Chemija210210132132
Integruotas gamtos mokslų kursas    
Meninis ugdymas ir technologijos    
Dailė210/140210/140132/66132/66
Muzika  6666
Teatras    
Šokis1401406666
Technologijos (kryptys):    
Turizmas ir mityba    
Statyba ir medžio apdirbimas    
Tekstilė ir apranga    
Taikomasis menas, amatai ir dizainas210/140210/140132/66132/66
Verslas, vadyba ir mažmeninė prekyba210/140210/140132/66132/66
Mechanika, mechaninis remontas    
Kitos technologijų kryptys    
Integruotas menų ir technologijų kursas    
Fizinis ugdymas1401406666
Brandos darbas37   
Lietuvių kalbos modulis70703333
Matematikos modulis70703333
Istorijos modulis70703333
Anglų kalbos modulis70703333
Biologijos modulis7070  
Neformalusis švietimas (valandų skaičius) klasei420 valandų420 valandų
Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti7070
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą