Menu Close

Teisinė informacija

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą: 

Dokumento pavadinimasPatvirtinimo data
1.Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija2013-12-23
2.Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

2011-03-17
2015-07-10
(galiojanti redakcija)

3.Bendrosios ugdymo programos 2021-11-26 (nuorodos atnaujinimo data)
4.Bendrieji ugdymo planai  2021-05-03
5.Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

2011-08-10
2020-05-01
(galiojanti redakcija)

6.Vaiko teisių konvencija1992-03-01
7.

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

2007-06-28
2021-06-30
(galiojanti redakcija)

8.

Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

2020-10-16

Su kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti  www.nsa.smm.lt

Skip to content