Menu Close

Vidurinio ugdymo programos vykdymas

Pamokų skaičius 2011 m. vidurinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti per mokslo metus ir per savaitę 2023–2024 mokslo metais III gimnazijos klasėje, skirtas įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu  mokymo proceso organizavimo būdu.

Plačiau žiūrėti
Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas 

 

Skip to content