Menu Close

Pagrindinio ugdymo programos vykdymas

Minimalus pamokų skaičius pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi  forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per dvejus  mokslo metus ir per savaitę. Plačiau žiūrėti 
Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimas 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą