Menu Close

Socialiniai partneriai ir projektai

LR Seimo kanceliarija

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija priklauso UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklui.

Plačiau skaitykite Lietuvos nacionalinė UNESCO komisijos puslapyje.

Vytauto Didžiojo universitetas

Kauno technologijos universitetas

Vilnius TECH

VšĮ Vilniaus kolegija Agrotechnologijų fakultetas

eTwinning

VŠĮ „Inovacijų tinklas“. Projektas „Vaikų fizinio aktyvumo didinimas, taikant šiuolaikines priemones Lietuvoje“

Ekrano nuotrauka 2023-06-30 113319

Lietuvos vaikų neformaliojo švietimo centras

Lietuvos audiosensorinė biblioteka

Trakų švietimo centras

Lentvario janimo centras

Lentvario kultūros rūmai

Tarptautinė programa „Zipio draugai“

UAB „Toksika“ pavojingų atliekų tvarkymas

Valstybinių miškų urėdija, Trakų regioninis padalinys, Lentvario girininkija, VĮ

download (3)

Lentvario pradinė mokykla

Trakų raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

Markučių dvaro muziejus

Trakų viešoji biblioteka, filialas Lentvario miesto biblioteka

Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

 

Projektas „Ugdymo kokybės gerinimas Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje“
Projekto vertė 1124580,27 eur
Projekto laikotarpis 2018 m. liepa – 2021 m. kovas
Informacija apie projektą

Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Projekto vertė: 24 065 118,47 eurų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. kovas – 2022 m. gruodis
Informacija apie projektą

Projektas “Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas”
Informacija apie projektą

ProjektasKūrybinės partnerystės“ 
Projekto puslapis
Straipsnis „Kokie pokyčiai Lietuvos mokyklų laukia naujaisiais metais?“

 

Projektas “Kuriame respubliką”
Informacija apie projektą


„EUROSCOLA“ konkursas
Konkurso skaidrės

Projektas „Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą“ 
Projekto pristatymas

sajungos fondas.png

Projektas „11-12 klasių mokinių verslumo ugdymas taikant netradicines ugdymo formas“
Informacija apie projektą
Projektas „Kompiuteris ir mokslai“
Informacija apie projektą

 

Projektas „NORDPLUS JUNIOR“
Informacija apie projektą

Projektas „Moksleivių žinojimo apie Europos Parlamentą skatinimas“
Informacija apie projektą

Jaunimo mokymosi iš patirties programa
Žygio vadovė – Ramutė Kontorvičienė
Projekto svetainė: www.dofe.lt

 

Programa „Olweus international“
Programos tikslai

Programą ,,Tyrinėjimo menas“ įgyvendina Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“.
Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių
programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis.
Pristatymas „TM4 planavimo renginys“

Projektas „CLIL for STEAM “
Informacija apie projektą
Projekto svetainė

Skip to content