Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

pav1

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo laikas  7.00-17.30 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, veikia 5 grupės:
„Spinduliukai“  2 m. amžiaus grupė,
„Šypsenėlės“ 2-3 m. amžiaus grupė,
„Debesėliai“ 4 m. amžiaus grupė,
„Žvaigždutės“ 5 m. amžiaus grupė,
Priešmokyklinio ugdymo grupė.

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Žingsnis į pasaulį“, patvirtintą gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-176.

Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas vienų metų trukmės valstybės garantuojamas ugdymas iki 7 metų ir yra vykdomas pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą reglamentuojantys tvarkos aprašai:

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio mėn. 9 d. sprendimu Nr.S1E-61 (dokumentas1)

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vaikų bei mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorės 2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V- 32 (dokumentas2)

Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. S1-82 (Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. S1E-55 redakcija) (dokumentas3)

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių atlyginimo dydžio nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. Įsak. Nr. V-77 (2020 m. balandžio mėn. 20 d. įsak. Nr.V- 76 redakcija) (dokumentas4)

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo (si) pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą