Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

pav1

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo laikas 7.00-17.30 val.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, veikia 5 grupės:

„Spinduliukai“  2 m. amžiaus grupė,

„Šypsenėlės“ 2-3 m. amžiaus grupė,

„Debesėliai“ 4 m. amžiaus grupė,

„Žvaigždutės“ 5 m. amžiaus grupė,

Priešmokyklinio ugdymo grupė.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą reglamentuojantys tvarkos aprašai:

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio mėn. 9 d. sprendimu Nr.S1E-61 (dokumentas1)

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vaikų bei mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorės 2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V- 32 (dokumentas2)

Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. S1-82 (Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. S1E-55 redakcija) (dokumentas3)

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių atlyginimo dydžio nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. Įsak. Nr. V-77 (2020 m. balandžio mėn. 20 d. įsak. Nr.V- 76 redakcija) (dokumentas4)

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą