Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 metai

Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2024 metų I ketvirtį
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2024 metų I ketvirtį 

2023 metai

Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų IV ketvirtį 
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų IV ketvirtį 
Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų III ketvirtį 
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų III ketvirtį
Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų II ketvirtį 
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų II ketvirtį 
Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų I ketvirtį 
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų I ketvirtį 

2022 metai

Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2022 metų IV ketvirtį 
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metų IV ketvirtį 
Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2022 metų III ketvirtį 
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metų III ketvirtį 
Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2022 metų II ketvirtį 
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metų II ketvirtį
Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2022 metų I ketvirtį 
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metų I ketvirtį 

2021 metai

Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2021 metų IV ketvirtį
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metų IV ketvirtį 
Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2021 III ketvirtį
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metų III ketvirtį
Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2021 II ketvirtį
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metų II ketvirtį
Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2021 I ketvirtį
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metų I ketvirtį

2020 metai

METINIŲ FINANSŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020 m.
METINĖS BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITOS 2020 m. 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS III KETVIRTIS
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS III KETVIRTIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS II KETVIRTIS 
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS II KETVIRTIS 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS I KETVIRTIS  
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS I KETVIRTIS 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2019 metai

RINKINYS UŽ 2019 METUS
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2019 METUS
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 III ketvirtis
ATASKAITOS 2019 III ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 III ketvirtis
ATASKAITOS (F) 2019 III ketvirtis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

2019-01-15_Nr.B
2019-04-11_Nr.B-40
2019-07-10 Nr. B-98

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA

2019-03-31_Nr.MSG 2019-01 (141)
2019-03-31_Nr.MSG 2019-01 (151)
2019-03-31_Nr.MSG 2019-01 (1453)
2019-06-30 Nr. B-92MK II
2019-06-30 Nr.B-92 1453 II
2019-06-30 Nr.B-92SB II

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2019-06-30_Nr. FP 2019-02
2019-04a
2019-04-09a
2019-07-12_Nr.B-103

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2019-04b
2019-04-09b
2019-07-12_Nr.B-102

BIUDŽETO ĮSTAIGŲ PAJAMŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATASKAITA

2019-01-15_Nr.
2019-07-12_Nr. B-99

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJAMŲ ATASKAITA

2019-07-12_Nr. B-100

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA

2019-07-12_Nr. B-101

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019-04-09c

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

2019-04-09d

2011-01-21 „Dėl 2010 metų pusmečio ir devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinių paskelbimo ir pateikimo“
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin. 2007, Nr. 77-3046, 2008, Nr. 137-5370, 2010, Nr. 67-3341) 33 straipsnio 3 dalies nuostatomis, 2010 metų pusmečio finansinių ataskaitų rinkinį sudarė:
1. finansinės būklės ataskaita;
2. veiklos rezultatų ataskaita;

3. sutrumpintas aiškinamasis raštas.

2011-01-21 „Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio”

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:
1. finansinės būklės;
2. veiklos rezultatų;
3. pinigų srautų;
4. grynojo turto pokyčių; 
5. aiškinamasis raštas.

Skip to content