Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 metai

Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2021 III ketvirtį
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metų III ketvirtį
Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2021 II ketvirtį
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metų II ketvirtį
Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2021 I ketvirtį
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metų I ketvirtį

2020 metai

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS III KETVIRTIS
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS III KETVIRTIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS II KETVIRTIS 
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS II KETVIRTIS 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS I KETVIRTIS  
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS I KETVIRTIS 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2019 metai

RINKINYS UŽ 2019 METUS

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2019 METUS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 III ketvirtis

ATASKAITOS 2019 III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 III ketvirtis

ATASKAITOS (F) 2019 III ketvirtis

2018 metai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

2018-04-16 Nr. B-124

2018-07-12 Nr. B-212

2018-10-18_Nr.B-303

2019-01-15_Nr.B

2019-04-11_Nr.B-40

2019-07-10 Nr. B-98

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2018-04-18 Nr. B-129

2018-07-13 Nr. B-213

2019-04-09 Nr. B

2018-10-18_Nr.B-304

2019-04-11_Nr.B-39

2019-07-12_Nr.B-104

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

2018-03-30 Nr. B-93ĮP

2018-03-30 Nr. B-94(1453)

2018-03-30 Nr. B-95mk

2018-03-30 Nr. B-96sb

2018-06-29 Nr. B-190sb

2018-06-29 Nr. B-191mk

2018-06-29 Nr. B-192ĮP

2018-06-29 Nr. B-193specdot

2018-09-30_Nr.B-296sb

2018-09-30_Nr.B-298ipl

2018-09-30_Nr.B-299spdot

2018-12-31_Nr.18-12MK

2018-12-31_N.18-12SB

2018-12-31_Nr.18-12Sp.dot

2018-12-31_Nr.18-12IP

2018-12-31e

2019-03-31_Nr.K-SB Iketv.

2019-03-31_Nr.K-STD Iketv.

2019-03-31_Nr.K-SPEC. I

2019-03-31_Nr.K-MK Iketv.

2019-06-30_Nr. K-MK II

2019-06-30_Nr. K-SB II

2019-06-30_Nr. K-SPEC II

2019-06-30_Nr. K-STD II

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA

2018-03-31 Nr. B-97sb

2018-03-31 Nr. B-98mk

2018-06-29 Nr. B-194mk

2018-06-29 Nr. B-195sb

2018-09-30_Nr.B-301mk

2018-09-30_Nr.B-302sb

2018-12-31_Nr.B-2018m.(SB)

2018-12-31_Nr.B-2018 MK(141)

2019-03-31_Nr.MSG 2019-01 (141)

2019-03-31_Nr.MSG 2019-01 (151)

2019-03-31_Nr.MSG 2019-01 (1453)

2019-06-30 Nr. B-92MK II

2019-06-30 Nr.B-92 1453 II

2019-06-30 Nr.B-92SB II

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2018-04-17 Nr. B-127

2018-04-24_Nr.B-304a

2018-07-13 Nr. B-215

2018-12-31a

2019-06-30_Nr. FP 2019-02

2019-04a

2019-04-09a

2019-07-12_Nr.B-103

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2018-04-17 Nr. B-128

2018-07-13 Nr. B-214

2018-10-24_Nr.B-304

2018-12-31b

2019-04b

2019-04-09b

2019-07-12_Nr.B-102

BIUDŽETO ĮSTAIGŲ PAJAMŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATASKAITA

2019-01-15_Nr.

2019-07-12_Nr. B-99

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJAMŲ ATASKAITA

2019-07-12_Nr. B-100

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA

2018-12-31_Nr.

2019-07-12_Nr. B-101

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018-12-31c

2019-04-09c

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

2018-12-31d

2019-04-09d

VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ APRŪPINIMAS

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo ataskaita 2019 m.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2015-12-31 Nr. B-483

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2015-12-31 Nr. B-484

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2015-12-31 Nr. B-485

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2015-12-31 Nr. B-486

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2015-12-31 Nr. B-487

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2015-12-31 Nr. B-489

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2016-01-13 Nr. B-488

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2016-01-14 Nr. B-11

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2016-02-15 Nr. B-54

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2016-02-15 Nr. B-55

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2016-02-15 Nr. B-56

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2016-02-15 Nr. B-57

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2016-02-15 Nr. B-58

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-03-31 Nr. B-125sb

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-03-31 Nr. B-126ĮP

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-03-31 Nr. B-127specdot

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-03-31 Nr. B-128mk

MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA 2016-03-31 Nr. B-138mk

MOKĖINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA 2016-03-31 Nr. B-139sb

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2016-04-12 Nr. B-143

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2016-04-15 Nr. B-150

FINANSINĖS B9KLĖS ATSAKAITA 2016-04-15 Nr. B-151

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2016-04-15 Nr. B-152

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-06-30 Nr. B-217

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-06-30 Nr. B-218

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-06-30 Nr. B-219

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-06-30 Nr. B-220

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-06-30 Nr. B-221

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2016-06-30 Nr. B-241mk

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2016-06-30 Nr. B-242sb

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2016-07-11 Nr. B-244

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2016-07-13 Nr. B-252

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2016-07-13 Nr. B-253

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2016-07-13 Nr. B-254

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-09-30 Nr. B-331

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-09-30 Nr. B-332

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-09-30 Nr. B-333

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-09-30 Nr. B-334

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-09-30 Nr. B-335

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-09-30 Nr. B-336

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2016-09-30 Nr. B-337mk

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2016-09-30 Nr. B-338sb

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2016-10-11 Nr. B-353

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2016-10-18 Nr. B-362

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2016-10-18 Nr. B-363

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2016-10-18 Nr. B-364

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2016-12-31 Nr. B-447

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-12-31 Nr. B-470

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-12-31 Nr. B-471

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-12-31 Nr. B-472

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-12-31 Nr. B-473

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016-12-31 Nr. B-474

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA 2016-12-31 Nr. B-475

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2016-12-31 Nr. B-476mk

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2017-01-11 Nr. B-11

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017-02-15 Nr. B-58

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017-02-28 Nr. B-56

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017-02-28 Nr. B-57

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2017-02-28 Nr. B-59

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2017-02-28 Nr. B-64

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-03-30 Nr. B-195mk

MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-03-30 Nr. B-197mk

MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-03-30 Nr. B-198sb

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-03-31 Nr. B-106ĮP

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-03-31 Nr. B-107mk

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-03-31 Nr. B-108sb

MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-03-31 Nr. B-109mk

MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-03-31 Nr. B-110sb

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2017-04-18 Nr. B-130

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017-04-18 Nr. B-135

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017-04-18 Nr. B-136

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017-04-18 Nr. B-137

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-06-30 Nr. B-194specdot

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-06-30 Nr. B-196ĮP

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2017-07-17 Nr. B-223

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017-07-19 Nr. B-224

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017-07-19 Nr. B-225

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017-07-19 Nr. B-226

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-09-30 Nr. B-279ĮP

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-09-30 Nr. B-280specdot

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-09-30 Nr. B-281mk

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-09-30 Nr. B-282sb

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-09-30 Nr. B-284

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-09-30 Nr. B-284mk

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2017-10-16 Nr. B-317

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017-10-16 Nr. B-319

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017-10-16 Nr. B-320

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017-10-16 Nr. B-321

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-418mk

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-419sb

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-420

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-421

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-422

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-423

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-424

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2018-01-15 Nr. B-15

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2018-02-14 Nr. B-48

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2018-02-15 Nr. B-46

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2018-02-15 Nr. B-47

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2018-02-15 Nr. B-49

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2018-02-15 Nr. B-50

2011-01-21 „Dėl 2010 metų pusmečio ir devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinių paskelbimo ir pateikimo“
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin. 2007, Nr. 77-3046, 2008, Nr. 137-5370, 2010, Nr. 67-3341) 33 straipsnio 3 dalies nuostatomis, 2010 metų pusmečio finansinių ataskaitų rinkinį sudarė:
1. finansinės būklės ataskaita;
2. veiklos rezultatų ataskaita;

3. sutrumpintas aiškinamasis raštas.

2011-01-21 „Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio”

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:
1. finansinės būklės;
2. veiklos rezultatų;
3. pinigų srautų;
4. grynojo turto pokyčių; 
5. aiškinamasis raštas.

METINIŲ FINANSŲ ATASKAITŲ RINKINYS

METINĖS BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITOS

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą