Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 metai

Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų III ketvirtį 
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų III ketvirtį
Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų II ketvirtį 
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų II ketvirtį 
Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų I ketvirtį 
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų I ketvirtį 

2022 metai

Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2022 metų IV ketvirtį 
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metų IV ketvirtį 
Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2022 metų III ketvirtį 
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metų III ketvirtį 
Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2022 metų II ketvirtį 
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metų II ketvirtį
Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2022 metų I ketvirtį 
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metų I ketvirtį 

2021 metai

Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2021 metų IV ketvirtį
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metų IV ketvirtį 
Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2021 III ketvirtį
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metų III ketvirtį
Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2021 II ketvirtį
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metų II ketvirtį
Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2021 I ketvirtį
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metų I ketvirtį

2020 metai

METINIŲ FINANSŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020 m.
METINĖS BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITOS 2020 m. 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS III KETVIRTIS
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS III KETVIRTIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS II KETVIRTIS 
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS II KETVIRTIS 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS I KETVIRTIS  
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS I KETVIRTIS 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2019 metai

RINKINYS UŽ 2019 METUS
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2019 METUS
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 III ketvirtis
ATASKAITOS 2019 III ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 III ketvirtis
ATASKAITOS (F) 2019 III ketvirtis

2018 metai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ
2018-04-16 Nr. B-124
2018-07-12 Nr. B-212
2018-10-18_Nr.B-303
2019-01-15_Nr.B
2019-04-11_Nr.B-40
2019-07-10 Nr. B-98

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA

2018-03-31 Nr. B-97sb
2018-03-31 Nr. B-98mk
2018-06-29 Nr. B-194mk
2018-06-29 Nr. B-195sb
2018-09-30_Nr.B-301mk
2018-09-30_Nr.B-302sb
2018-12-31_Nr.B-2018m.(SB)
2018-12-31_Nr.B-2018 MK(141)
2019-03-31_Nr.MSG 2019-01 (141)
2019-03-31_Nr.MSG 2019-01 (151)
2019-03-31_Nr.MSG 2019-01 (1453)
2019-06-30 Nr. B-92MK II
2019-06-30 Nr.B-92 1453 II
2019-06-30 Nr.B-92SB II

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2018-04-17 Nr. B-127
2018-04-24_Nr.B-304a
2018-07-13 Nr. B-215
2018-12-31a
2019-06-30_Nr. FP 2019-02
2019-04a
2019-04-09a
2019-07-12_Nr.B-103

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2018-04-17 Nr. B-128
2018-07-13 Nr. B-214
2018-10-24_Nr.B-304
2018-12-31b
2019-04b
2019-04-09b
2019-07-12_Nr.B-102

BIUDŽETO ĮSTAIGŲ PAJAMŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATASKAITA

2019-01-15_Nr.
2019-07-12_Nr. B-99

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJAMŲ ATASKAITA

2019-07-12_Nr. B-100

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA

2018-12-31_Nr.
2019-07-12_Nr. B-101

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018-12-31c
2019-04-09c

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

2018-12-31d
2019-04-09d

VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ APRŪPINIMAS

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo ataskaita 2019 m.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017-02-15 Nr. B-58
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017-02-28 Nr. B-56
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017-02-28 Nr. B-57
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2017-02-28 Nr. B-59
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2017-02-28 Nr. B-64
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-03-30 Nr. B-195mk
MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-03-30 Nr. B-197mk
MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-03-30 Nr. B-198sb
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-03-31 Nr. B-106ĮP
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-03-31 Nr. B-107mk
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-03-31 Nr. B-108sb
MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-03-31 Nr. B-109mk
MOKĖTINŲ IR GAUTŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-03-31 Nr. B-110sb
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2017-04-18 Nr. B-130
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017-04-18 Nr. B-135
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017-04-18 Nr. B-136
PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017-04-18 Nr. B-137
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-06-30 Nr. B-194specdot
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-06-30 Nr. B-196ĮP
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2017-07-17 Nr. B-223
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017-07-19 Nr. B-224
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017-07-19 Nr. B-225
PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017-07-19 Nr. B-226
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-09-30 Nr. B-279ĮP
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-09-30 Nr. B-280specdot
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-09-30 Nr. B-281mk
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-09-30 Nr. B-282sb
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-09-30 Nr. B-284
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-09-30 Nr. B-284mk
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2017-10-16 Nr. B-317
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017-10-16 Nr. B-319
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017-10-16 Nr. B-320
PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017-10-16 Nr. B-321
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-418mk
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-419sb
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-420
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-421
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-422
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-423
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-12-31 Nr. B-424
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2018-01-15 Nr. B-15
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2018-02-14 Nr. B-48
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2018-02-15 Nr. B-46
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2018-02-15 Nr. B-47
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2018-02-15 Nr. B-49
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2018-02-15 Nr. B-50

2011-01-21 „Dėl 2010 metų pusmečio ir devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinių paskelbimo ir pateikimo“
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin. 2007, Nr. 77-3046, 2008, Nr. 137-5370, 2010, Nr. 67-3341) 33 straipsnio 3 dalies nuostatomis, 2010 metų pusmečio finansinių ataskaitų rinkinį sudarė:
1. finansinės būklės ataskaita;
2. veiklos rezultatų ataskaita;

3. sutrumpintas aiškinamasis raštas.

2011-01-21 „Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio”

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:
1. finansinės būklės;
2. veiklos rezultatų;
3. pinigų srautų;
4. grynojo turto pokyčių; 
5. aiškinamasis raštas.

Skip to content