Menu Close

60-ta rugsėjo 1-oji Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija Rugsėjo 1-ąją minėjo 60 metų jubiliejų. Šią ypatingą dieną susirinko gimnazijos bendruomenė, apsilankė buvę mokytojai senjorai, svečiavosi Trakų rajono meras Andrius Šatevičius, LR seimo nariai Edita Rudelienė ir Kęstutis Vilkauskas, Trakų r. vicemeras Jonas Kietavičius, šventėje dalyvavo Trakų rajono mokyklų direktoriai, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos tarybos pirmininkas Rimantas Prušinskas ir jo pavaduotoja Alina Kvietkauskienė, mokytojai ir mokiniai.            

1963 m. rugsėjo 1-ąją dieną, tarpininkaujant lietuvių kalbos mokytojui Motiejui Šimelioniui, tuometinio Lietuvos Švietimo ministro įsakymu buvo atidaryta lietuviška mokykla Lentvaryje – Lentvario 2-oji vidurinė mokykla. 1963/1964 m.m. mokykloje mokėsi 429 mokiniai, veikė 18 klasių komplektų, dirbo 27 mokytojai. Direktoriumi dirbo Kęstutis Kudaba, pavaduotojais – Motiejus Šimelionis ir L.Margevičienė. Padedant Trakų Vykdomajam komitetui, Švietimo skyriui, mokyklą šefuojančiam Lentvario kilimų fabrikui, naujos mokyklos statybos darbai buvo pradėti 1973 m. žiemą. 1975 m. vasario 1 d. mokykla persikėlė į dabartinį pastatą – Klevų alėjos 26. 1989 m. Lentvario  2-oji vidurinė mokykla buvo pavadinta lituanisto, Lentvario lietuviškos mokyklos įkūrėjo Motiejaus Šimelionio vardu.  Nuo 1999 m. mokykla dalyvauja UNESCO Asocijuotų mokyklų projekto tinkle, o nuo 2001 m. yra asocijuota narė. 2008 m. liepos 15 d. Trakų r. savivaldybės tarybos sprendimu įsteigta Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija. Per 60 metų laikotarpį mokyklai, vėliau gimnazijai, vadovavo septyni direktoriai: pirmasis mokyklos direktorius Kęstutis Kudaba, 1964-1985 m. direktoriumi buvo Petras Karlonas, 1985-1990 m. vadovavo Nijolė Paulavičiūtė – Lisevičienė, 1990-1991 m. direktoriaus pareigas ėjo Algirdas Lučiūnas, 1991-2011 m. – Romutė Nargelienė, 2012– 2019 m. vadovavo Jonas Kietavičius, nuo 2019 m. gruodžio 16 d.  gimnazijos direktorė Vida Lesauskienė.

60 metų jubiliejaus proga gimnazijoje įsteigtas Motiejaus Šimelionio vardo lietuvių kalbos ir literatūros kabinetas, jame įrengta interaktyvi siena, kurios nuorodomis pasinaudodami mokiniai bei kiti kabineto lankytojai galės susipažinti su Motiejaus Šimelionio biografija, rankraščiais, išlikusiais daiktais, nuotraukomis. Jubiliejinių metų proga gimnazijos geologijos muziejus, įkurtas 1984 metų kovo 17 dieną, atnaujintas ir pavadintas Eugenijos Stankūnienės, mokykloje tuo metu dirbusios geografijos mokytojos bei geologijos muziejaus įkūrėjos, vardu. Dalyvaujant susirinkusiems svečiams  gimnazijos direktorė Vida Lesauskienė perkirpo šių kabinetų atidarymo juostas linkėdama, kad tiek kabinetas, tiek geologijos muziejus būtų pažinimo bei pilietiškumo centrai gimnazijoje. Geologijos muziejaus atidaryme dalyvavo ir savo prisiminimais dalinosi muziejaus įkūrėjos Eugenijos Stankūnienės dukros Audronė ir Rima bei anūkas Mindaugas. Gimnazijos svečiai taip pat apžiūrėjo ir išbandė elektroninę knygų lentyną, įrengtą prie gimnazijos biliotekos. Tai interaktyvi siena, kurioje panaudojus QR kodus galima atsisiųsti pasirinktą knygą į savo išmanųjį telefoną. Šioje novatoriškoje elektroninėje lentynoje yra 145 knygos, kurias reikia perskaityti pagal Lietuvių kalbos ir literatūros programą mokantis įvairiose klasėse.

Rugsėjo 1-ąją po pirmųjų klasės auklėtojų pamokų visa bendruomenė susirinko į gimnazijos kiemą, kur vyko oficiali renginio dalis.  Šventinę nuotaiką kūrė  gimnazijos neformaliojo švietimo programų dalyviai: gimnazijos choras ir skudučiai (vadovė muzikos mokytoja E.Aliukonytė), liaudies šokių kolektyvas (vadovė šokių mokytoja V.Klimaikienė), dainuojamosios poezijos atlikėjai (vadovas muzikos mokytojas S.Karalius), gimnazijos muzikos grupė „Fever“ (vadovas fizikos mokytojas M.Pastolis). Su švente visus pasveikino ir priešmokyklinės grupės mokinė Saulė Subačiūtė, atlikusi dainą „Žibintas“ (vadovė muzikos mokytoja A.Kveragienė).

Niekas neskubėjo skirstytis, mokiniai šoko gimnazijos kieme, mokytojai senjorai prie kavos puodelio dalinosi prisiminimais, mokytojai ir svečiai bendravo su kolegomis, aptarinėjo aktualius šių dienų švietimo naujovių klausimus, diskutavo. Tikimės, kad gražiai prasidėjusius mokslo metus lydės sėkmė ir nauji atradimai.

                                    Direktorės pavaduotoja ugdymui Giedrė Jurevičienė

Nuotraukos Giedrės Jurevičienės

Skip to content