Menu Close

Bendradarbiaujame su Vilniaus kolegija

Ruošdamiesi įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį ir atliepti gamtos mokslų ir inžinerinių specialybių  poreikį, ieškome galimybių gimnazijos mokiniams parodyti įvairius gyvenimo kelius, kviečiant įvairių sričių specialistus, įtraukiant į veiklas, kurios leidžia įsivertinti tos karjeros patrauklumą.

2021 m. gimnazija ir Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas  pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatytos pagrindinės bendradarbiavimo kryptys: bendros edukacinės veiklos, susitikimai ir užsiėmimai su mokiniais ir mokytojais.

Jau antrus metus gimnazijos mokiniai vyksta į kolegijos laboratoriją atlikti praktikos darbų, dėstytojai, pasitelkdami studentus, organizuoja praktikos darbus gimnazijos laboratorijoje III klasių mokiniams. Šiais mokslo metais savo bendradarbiavimo lauką praplėtem. Pakvietėme fakulteto atstovus į II klasės mokinių gamtos mokslų projektinių darbų pristatymą. Projektus mokiniai rengė vienus mokslo metus. Jie atliko įvairių dalykų tiriamuosius darbus, eksperimentavo, parengė ir pristatymus. Lektorė Irena Čerčikienė susipažino su mokinių darbais, pateikė jiems klausimų, patarimų, kai kuriuos paskatino praplėsti savo tyrimus ir plėtoti iki brandos darbo.  Pokalbyje su mokytojais lektorė pasidalino kolegijos tiriamųjų darbų reikalavimais.

Vilniaus kolegijos Agrotechologijų fakultetas pakvietė gamtos mokslų laboratorijos laborantę Moniką Jasinskaitę atlikti dviejų savaičių stažuotę kolegijos laboratorijoje. Lektorės Irena Čerčikienė ir Jolanta Jurkevičiūtė mielai dalijosi patirtimi, mokė dirbti su įvairiais prietaisais: atominėmis svarstyklėmis, skaitmenine pipete ir biurete, spektrofotometru, spektrometru, centrifūga, purtykle ir t.t. Stažuotės metu buvo atlikti šie laboratoriniai darbai:

  • Vandens kokybė. Nitrato kiekio nustatymas geriamajame vandenyje. Spektometrinis metodas, naudojant natrio salicilatą;
  • Bendrojo taninų kiekio nustatymas arbatžolėse titrimetriniu metodu;
  • Bendrojo polifenoriniu junginių nustatymas vaisiuose ir uogose UV/RŠ molekulinės sigerties spektrofotometrijos metodu;
  • Bendrojo tiktruojamojo rūgštingumo nustatymas vaisių sultyse;
  • Grūdų produktų ir duonos gaminių titruojamojo rūgštingumo nustatymas.

Grįžusi iš stažuotės Monika džiaugėsi naujais įgūdžiais, žiniomis, draugišku bendravimu. Monika mano, kad daugelį atliktų laboratorinių darbų bus galima vykdyti ir gimnazijos laboratorijoje. Esame dėkingi Vilniaus kolegijos darbuotojams iš geranoriškumą ir įsitraukimą. Šis  bendradarbiavimas sukūrė įdomias veiklas mokiniams dabar, tikimės, kad ateityje padės apsispręsti renkantis karjerą. 

Gimnazijos informacija

Skip to content