Menu Close

Integruotas istorijos ir technologijų projektas ,,Karaimų istorinis, kultūrinis ir kulinarinis paveldas”

Balandžio 23 d. 8a klasės mokiniai istorijos pamokos metu pristatė visą mėnesį rinktą medžiagą apie karaimų tautinę mažumą. Ši tema buvo pasirinkta todėl, kad LR Seimas 2022 m. paskelbė Lietuvos karaimų metais, o karaimai gyvena visai netoli mūsų. Pristatymo metu mokiniai sužinojo, kaip karaimai atsirado Lietuvoje, kokie bruožai būdingi jų architektūrai, kokių papročių jie laikosi, kur meldžiasi, koks jų kulinarinis ir tautinis paveldas (technologijų pamokų metu mokiniai išmoko gaminti tikrus karaimiškus kibinis, susipažino su karaimų tautiniais drabužiais). Pristatę surinktą medžiagą mokiniai susiskirstę į tris komandas, naudodamiesi karaimiškų žodžių žodynėliu, sudarinėjo kryžiažodžius, skaitė karaimiškus eilėraščius, skaičiavo iki 10 karaimiškai, prisiminė visus ingredientus, reikalingus tikriems karaimiškiems kibinams pagaminti. Daugiausiai surinkusi taškų komanda buvo įvertinta pažymiais. Projekto metu kelti tikslai buvo pasiekti, nes mokiniai geriau pažino karaimų tautinę mažumą, išmoko gaminti tikrus karaimiškus kibinus, dirbdami komandomis realizavo savo kūrybinius, komunikacinius gebėjimus, ugdė atsakomybės jausmą už savo ir draugų darbo kokybę.

Technologijų mokytoja Aurelija Balakauskienė, istorijos mokytoja Jūratė Baltrūnienė

Nuotraukos Aurelijos Balakauskiens, Jūratės Baltrūnienės

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą