Menu Close

Kūrybinė STEAM savaitė

Kovo 13-17 dienomis ikimokyklinėse ir priešmokyklinėje grupėse vyko kūrybinė STEAM savaitė. Vaikai tyrinėjo, konstravo, eksperimentavo, kūrė. Veiklose taikyti STEAM  metodikos elementai, kurie skatina savaiminį, aktyvų mokymąsi bei lankstų problemų sprendimą. Vaikai įgytas žinias pritaikė praktiškai ir  patys išsiaiškino, kaip kas veikia, aktyviai bendravo bei bendradarbiavo. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Agnė Požarnenkova

Nuotraukos Agnės Požarnenkovos

Skip to content