Menu Close

Kūrybinių medžio darbų paroda

Šiuolaikinis technologinis ugdymas – tai toks procesas, kuriame integruojama kūryba ir kūrybinės idėjos bei jų praktinis įgyvendinimas. Toks požiūris padeda ugdyti ne vykdytoją, o iniciatyvią, smalsią, kūrybiškai ir kritiškai, lateraliai mąstančią, kultūringą, komunikuojančią ir socialiai atsakingą asmenybę. Atlikdami įvairias technologines veiklas mokiniai ugdosi vertybines nuostatas: savigarbą ir pagarbą kitiems bei jų technologinei kūrybinei veiklai, pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, motyvaciją, atsakomybę, atkaklumą ir verslumą siekiant tikslo. Šiuos mokslo metus užbaigiame 6 a, 6c ir 7a klasių mokinių kūrybinių medžio darbų paroda.

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo mokiniais.

Technologijų mokytoja Henrieta Stachovskienė

Nuotraukos Henrietos Stachovskienės

Skip to content