Menu Close

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokiniai – Tarptautinės demokratijos stovyklos dalyviai

Š.m. liepos 17-23 dienomis šeši Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos aštuntų klasių moksleiviai ir anglų kalbos mokytoja Neringa Šakinienė dalyvavo Tarptautinėje demokratijos stovykloje. Jau antrus metus gimnazijos atstovai dalyvauja Jungtinių Amerikos Valstijų rengiamose stovyklose Lietuvoje.

Šių metų stovyklos tema – demokratija. Stovykloje, kuri tradiciškai vyko Dvarčėnų dvare, Alytaus rajone, susitiko šešių Lietuvos mokyklų, vienos JAV mokyklos ir vienos Lenkijos mokyklos moksleiviai ir mokytojai. Iš viso 48 moksleiviai ir 12 stovyklos vadovų ir asistentų komanda bei Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos, kuri padeda šią stovyklą organizuoti, prezidentė Eglė Petronienė. Visi stovykloje dalyvavę mokytojai iš Lietuvos taip pat yra šios asociacijos nariai.

Stovyklos veiklos prasidėjo vos tik išlipus iš autobuso – mokiniai piešė vieni kitus, kalbino viens kitą, smagiai žaidė pažinimui skirtą sniego gniūžčių mūšį ir taip per valandą sužinojo vieni apie kitus tiek, kiek kartais nesužino sėdėdami vienoje klasėje per ištisus metus. Demokratijos išbandymai prasidėjo nuo pirmos dienos – patį pirmą vakarą stovyklos dalyviai patys sukūrė stovyklos taisykles. Pasaulio kavinės metodas leido pabuvoti kiekvienoje grupėje ir išreikšti savo nuomonę visais klausimais. Buvo sunku patikėti, kad mokiniai sau sukūrė tiek daug taisyklių – jų buvo koks šimtas, todėl bendru sutarimu buvo pasirinktos pačios svarbiausios. Įdomiausia, kad šioje stovykloje priminti moksleiviams apie stovykloje galiojančias taisykles toliau daugiau ir nebereikėjo. Niekas jų nelaužė, gal tik 10 valandos vakaro taisyklė eiti į savo kambarius, kurią nustatė vadovai, buvo vienintelė, su kuria mokiniams nesinorėjo sutikti, nes visi turėjo tiek daug apie ką pasikalbėti. Tačiau ir šios taisyklės buvo laikomasi gerbiant bendrą stovyklos tvarką.

Kitos penkios dienos stovykloje dėl įvairovės ir veiklų gausos atrodė lyg būtų vykusios visą mėnesį, o prabėgo lyg viena akimirka, per kurią įvyksta tiek daug.

Kiekvieną rytą ir vakarą bendraudavome su Tomu ir Simu. Šie du jauni savanoriai, pagonys savo dvasia, prikeldavo visus rytinei mankštai dūdmaišio garsais, o vakarais sukviesdavo visus prie laužo ir pažindino moksleivius su įvairiomis pagoniškomis tradicijomis. Dienos metu vykdavo po tris užsiėmimų sesijas. Dvi iš jų vesdavo mokytojai, viena iš jų buvo susitikimas su Amerikos ambasados alumnais – įvairių Amerikos ambasados finansuojamų programų dalyviais.

Moksleiviai dalyvavo veiklose, susijusiose su stovyklos dalyvių šalių pažinimu, mokėsi svarbiausių šių šalių frazių, susipažino su demokratijos kilme, aiškinosi, kokios pasaulio šalys yra demokratinės ir kurios ne, diskutavo, kokios yra pagrindinės žmogiškosios vertybės, kurios formuoja mūsų asmenybę, šeimą, bendruomenę, šalis ir tautas. Labai daug veiklų buvo susiję su vaidyba ir įsikūnijimu į kito žmogaus vaidmenį, empatijos pajautimu kitam žmogui. Viena diena buvo skirta ekologijos temos nagrinėjimui – moksleiviai svarstė žmogaus veiklos pasekmes mūsų planetai, mokėsi taisyklingai rūšiuoti šiukšles, filmo ir žaidimų pagalba susipažino ir mokėsi, kokios pasaulio vietos yra saugomos UNESCO ateities kartoms. Tuo pačiu aplankytas Merkinės miestelis, kuriame, istorikų teigimu, žmonės gyveno jau 9000 metų prieš Kristų. Viena iš dienų buvo skirta žmogaus teisių deklaracijos pažinimui, moksleiviai mokėsi atskirti mūsų tikruosius poreikius ir norus, kalbėjo apie teises, kurios turi būti užtikrintos kiekvienam žmogui. Moksleiviai buvo supažindinti su pasauliniu vaikų teisių simboliu tapusios Malala istorija, po kurios tęsėsi moksleivių diskusijos apie žmogiškąsias savybes, kurios užaugina tokius žmones kaip Malala. Paskutinė veiklų diena vadinosi – Ateitis mūsų rankose. Šią dieną mokiniai nagrinėjo, kaip jie asmeniškai galėtų prisidėti prie šio pasaulio gerovės. Atsakymas į daugelį klausimų buvo bendrystė – dalyvavimas tokiose organizacijose, vienijančiose žmones, kaip Daktarai be sienų, UNICEF, UNESCO ar NATO, kurios gali, jei ne išgelbėti pasaulį, tai bent padaryti jį geresniu.

Kiekvieną dieną stovyklą aplankydavo vis kiti svečiai ir porą valandų bendraudavo su moksleiviais. Turėjome garbės susipažinti su JAV ambasados antrąja sekretore – vicekonsule Althea Cawley-Murphree, kuri yra šios stovyklos pagrindinė kuratorė, konstitucijos teisės dėstytoja iš Mykolo Riomerio universiteto dr. Ieva Deviatnikovaite, kuri supažindino moksleivius su konstitucijos teise, doktorante iš Vilniaus Universiteto Auste Valinčiūte, kuri kartu su moksleiviais diskutavo apie mokslo komunikacijos reikšmę visuomenei, multimedijos žurnaliste Živile Raškauskaite, su kuria aptarėme žiniasklaidos vaidmenį teisių ir pareigų kontekste bei karininkais Sandra Ambotaite ir Joey M. Gonzalez, kurie supažindino moksleivius su savo karjera Amerikos kariuomenėje bei išbandė stovyklos dalyvių lyderystės bei komandinio darbo įgūdžius.

Priešpaskutinę stovyklos dieną antroji JAV ambasados Lietuvoje sekretorė – vicekonsulė Althea Cawley-Murphree apdovanojo visus stovyklos dalyvius stovyklos baigimo sertifikatais ir palinkėjo stovyklos dalyviams tapti vilties, kad mūsų šalys ir toliau gražiai bendradarbiaus vienos su kitomis, atspindžiu. Ateitis – Vašingtono, Svidnikų, Kupiškio, Garliavos, Vilniaus, Turgelių, Naujosios Vilnios ir Lentvario rankose ! Tai skamba įpareigojančiai!

Dėkojame JAV ambasadai ir Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijai už suteiktas galimybes mūsų moksleiviams pažinti demokratijos vertybių pasaulį smagiai stovyklaujant su bendraamžiais iš kitų šalių ir kviečiame užsukti į Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnaziją rugsėjo 15 d., kuomet kartu su visais stovyklos dalyviais savo mokyklose minėsime Tarptautinę demokratijos dieną.

Neringa Šakinienė, anglų kalbos mokytoja

Day 2 178Day 3 033Day 2 259Day 2 047

Skip to content