Menu Close

Sakmių kūrimas priešmokyklinėje grupėje

Siekiant skatinti priešmokyklinio amžiaus vaikų domėjimąsi pasakomąja tautosaka, gebėti atskirti sakmę nuo kitų tautosakos žanrų, priešmokyklinės grupės vaikams buvo organizuota kūrybinės dirbtuvės. Jie dalyvavo popietinėje veikloje ,,Sakmių kūrimas“. Aiškinosi, kuo skiriasi sakmės nuo legendų, mitų, pasakų, kūrė savo sakmes apie pasirinktą gamtos reiškinį ar objektą. Vaikai piešė sakmių iliustracijas, vienas kitą išklausė, papildė, bandė savo sukurtas sakmes suvaidinti.  Veikla sulaukė vaikų didelio susidomėjimo, suteikė džiaugsmo, ugdė kalbinius gebėjimus, kūrybiškumą, vaizduotę.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Agnė Požarnenkova

Nuotraukos Agnės Požarnenkovos

Skip to content