Menu Close

Tūkstantmečio mokyklų programa (TŪM)

Tūkstantmečio mokyklų programoje dalyvauja 5 Trakų rajono gimnazijos. Projektas skirtas bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojams, jų vadovams, mokiniams ir mokyklų bendruomenėms.

Kviečiame susipažinti su projekto tikslais:

  • mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
  • infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
  • mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas.

Gimnazijos TŪM  veiklų koordinatorės Daiva Prakapaitė, Laima Lukšienė

Skip to content