Menu Close

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Žmogus jau gimdamas įgyja teisę į lygybę su kitais visuomenės nariais. Valstybė, visuomenė turi užtikrinti žmogui galimybę realizuoti save, išnaudoti savo gebėjimus, o pilietis savo gyvenimu ir darbu turi prisidėti prie bendro tautos, šalies progreso. Tai įmanoma tik nepriklausomoje demokratinėje valstybėje.

Istorinė patirtis rodo, kad kelias į Nepriklausomybę lietuvių tautai buvo ilgas ir sunkus. 1918m. vasario 16d., pirmininkaujant tautos atgimimo patriarchui Jonui Basanavičiui, buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės aktas. Jame skelbiama, kad atkuriama Lietuvos valstybė (su sostine Vilniumi), kurios santykius su kitomis valstybėmis nustatys demokratiniu būdu išrinktas Steigiamasis Seimas.

Nepriklausomybės paskelbimas buvo svarbus Lietuvos politinio gyvenimo įvykis. Istorija liudija, kad žmogus ypač brangina savo laisvę ir pripažįsta ją aukščiausia ir neabejotina vertybe.

Minėdami 105-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokiniai kūrė įvairius kūrybinius darbus, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Tai žemėlapių su signatarų gimimo vietomis kūrimas, tiriamojo darbo apie signatarų išsilavinimą, tikėjimą, specialybes, socialinę kilmę rinkimas, kryžiažodžių kūrimas.

5-12 kl. mokiniai kūrė tautinius plakatus, didelę tautinę gėlę, tautinius skirtukus, rašė linkėjimus Lietuvai, plėšymo technikos būdu gamino valstybės simbolius, atkūrė tarpukario laikotarpio istorines nuotraukas. Mokyklos bendruomenė turi puikią galimybę apžiūrėti mokinių kūrybinių darbų parodą, skirtą valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Istorijos mokytoja metodininkė Regina Bučinskienė 

Nuotraukos Birutės Vyližinskos 

Skip to content