Menu Close

Darbo užmokestis

                                              2019 metų III ketvirtis (eurais)

Pareigybė

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

Darbo užmokestis (bruto)

L. e. direktorės pareigas ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui 3 1879,93
Mokytojai 55 1084,45
Švietimo pagalbos specialistai 8 606,33
Bibliotekininkės 2 819,16
Tech. personalo specialistai 4 1083,52
Auklėtojos ir meno vadovė 5 1212,51
Auklėtojos padėjėjos 3 613,14
Valytojos 8 520,62
Budėtojai 3 323,94
Darbininkai ir vairuotojas 5 574,27
Virėjos 4 548,74
Kiti specialistai 3 419,67
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą