Menu Close

Įsivertinimas ir tyrimai

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje 2021 m. veiklos kokybės įsivertinimą atlieka gimnazijos direktoriaus 2019-12-30   d. įsakymu Nr. V-225 sudaryta darbo grupė (Lina Vasiliauskienė, Violeta Igorienė, Vilma Zadyrkienė, Jovita Urmulevičienė, Ramutė Kontorovičienė, Ala Leckienė, Vita Sadauskienė), vadovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui Giedrės Jurevičienės

Veiklos kokybės įsivertinimui pasirinktos sritys ir rodikliai 2021 metams

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius.
2.4.2. Mokinių įsivertinimas
4.2.1. Veikimas kartu

Įsivertinimo eigos planas

1.Problemos krepšelio sudarymas2021 m. sausis
2.Kriterijų kūrimas2021 m. vasaris – kovas
3.Instrumentų kūrimas2021 m. balandis – gegužė
4.Vertinimo atlikimas2021 m. rugsėjis – spalis
5.Analizė ir priemonių planavimas2021 m. lapkritis – gruodis

2021 m.

Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų analizė ir išvados už 2021

2019 m.

Iliustracijų tyrimo instrumentai-2019

2018 m. 

Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų analizė ir išvados 2018

2017 m.

Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų analizė ir išvados 2017

2016 m.

Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų analizė ir išvados 2016
Mokymosi stiliaus nustatymo tyrimas gimnazijoje 2016
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5a adaptacijos tyrimas 2016
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5b adaptacijos tyrimas 2016
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5c adaptacijos tyrimas 2016
Jūsų santykis su darbu (anketų analizė)

2015 m.

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidaus audito grupės ataskaita 2015
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5a adaptacijos tyrimas 2015
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5b adaptacijos tyrimas 2015
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 5c adaptacijos tyrimas 2015
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidaus audito grupės ataskaita 2015

2014 m.

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidaus audito grupės ataskaita 2014
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidaus audito grupės ataskaita 2014
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos III-IV klasių streso įveikos strategijų tyrimas 2014
Trakų r. Lentvario Motiejus Šimelionio gimnazijos penktokų adaptacijos tyrimas 2014 

2013 m.

Patyčių paplitimo (masto) tyrimas gimnazijoje 6 klasė 2013-2014 
Patyčių paplitimo (masto) tyrimas gimnazijoje 7 klasė 2013-2014 
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidaus audito grupės ataskaita 2013
Trakų r. Lentvario Motiejus Šimelionio gimnazijos 5a adaptacijos tyrimas 2013
Trakų r. Lentvario Motiejus Šimelionio gimnazijos 5b adaptacijos tyrimas 2013
Trakų r. Lentvario Motiejus Šimelionio gimnazijos 5c adaptacijos tyrimas 2013Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą