Menu Close

Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Logopedas
Fizinio ugdymo mokytojas 
Informacinių technologijų mokytojas 

Kaip teisingai parašyti CV ir reziumė

CV galima akcentuoti faktus, kurie atspindi Jūsų atitikimą reikalavimams. Pvz., jei konkurse svarbi vadovo darbo patirtis, galite nurodyti, kokio dydžio kolektyvui esate vadovavęs. Taigi, pirmasis prisistatymas darbdaviui turėtų būti apgalvotas: CV pateikiama informacija turėtų būti tiksli, struktūruota, skaitymui patogia forma, neapkraunant per smulkia informacija ir išskiriant tuos savo darbinės biografijos faktus ar sugebėjimus, kurie atspindi atitikimą skelbiamo konkurso atrankos kriterijams. Gyvenimo aprašymas (CV) – tai duomenys apie save, kurie turi gana griežtą formą. Dažniausiai naudojama CV rašymo tvarka yra tokia:
1. Gimimo data.
2. Vardas, pavardė.
3. Adresas, telefonai.
4. Šeimyninė padėtis.
5. Išsilavinimas ir kvalifikacija.
6. Darbo patirtis: įmonė, pareigos, pagrindinės užduotys, atsakomybės sritys.
7. Kita informacija: kalbos, kompiuterio vartojimo lygis, specialūs kursai, hobi.
8. Rekomendacijos.
9. Dabartinis atlyginimas.
 
Reziumė yra pabrėžiamas tikslas dirbti konkrečioje srityje ar organizacijoje. Darbo patirtis ir išsilavinimas aprašomi pradedant esamu ir baigiant pačiu pirmuoju. Reziumė paprastai yra aprašoma paskutinių 10 metų patirtis. Jei darbo patirtis yra nedidelė, galima aprašyti mokymąsi (disciplinos, mokslo rezultatai, dalyvavimas visuomeninių organizacijų veikloje). Aprašant išsilavinimą, reziumė nerašoma apie vidurinio mokslo baigimą, jei turimas aukštasis išsilavinimas. Rekomendacijos ir dabartinis atlyginimas nebūtinai minimi. Taip pat galima nurodyti savo sugebėjimus (kalbos: žodžiu / raštu, kompiuterio vartojimo lygis, kt.). Reziumė turėtų būti glaustos formos ir pageidautina, kad tilptų į 1 lapą.
 
Skip to content