Menu Close

Mokytojų atestacija

Visais klausimai apie mokytojų atestaciją galima kreiptis į Ramutę Kontorovičienę

Reikalingi dokumentai:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2008 m. lapkričio 24 d. Nr. ISAK-3216. Suvestinė redakcija nuo 2024-01-13 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2008 M. LAPKRIČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-3216 „DĖL MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2024 m. sausio 12 d. Nr. V-29 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų, 1 priedas 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų, 2 priedas
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų, 3 priedas
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų, 5 priedas
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų, 6 priedas
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų, 7 priedas
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų, 8 priedas
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų, 9 priedas
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų, 10 priedas

 

 

 

Skip to content